Handcrafted History

Historical and modern handcraft mixed with adventures

Dagens boktips del 6

Leave a comment

Viking Clothing av Thor Ewing använde jag väldigt mycket när jag arbetade med mitt vikingatida dräktprojekt.

Det är en tydlig förteckning som metodiskt går igenom olika fynd från vikingatiden, med små tabeller och bilder på de fynd som faktiskt finns. Det finns också några teckningar i den som visar hur arkeologer tror att de textilfragment som hittats i gravar var placerade på personen när denne lades ner i graven. Mycket intressant! Boken i sig är väl inget man sträckläser, men för den som är intresserad av att göra egna tolkningar och läsa in sig på den vikingatida dräkten är den nästan ett måste!

IMG_1418

Author: Linda at Handcrafted History

I am Linda, running the blog and business Handcrafted History and living in the middle of Sweden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.