HANDCRAFTED HISTORY

Källkritik/learn more

Leave a comment

This is an article in Swedish about using medieval art as a source for your outfit, and the knowledge (and traps) you can meet in art and paintings. For example, the most common art from the medieval era has biblical motives, which are full of symbolic meanings and characters from history.

Even the clothes are unreliable since some artist wanted the clothes to communicate a lost era, while others preferred to paint the contemporary fashion details. This means you will have to collect and interpret different medieval sources in order to know what kind of clothes the medieval person wore. In the end, you will find some interesting links to continue to learn about the medieval outfit. To learn more, translate the article, or book me for a lecture about the subject!

Om bildkällor och källkritik

De allra flesta bevarade bilder och manuskript från medeltiden är religiösa och visar scener ur bibliska berättelser. När samtiden inte avbildar sig själv, utan en dåtid som man inte noga dokumenterat, finns det alltid en risk att bilderna varken troget avbildar samtiden, eller den dåtid man avser (i det här fallet oftast tiden kring Kristi födelse och framåt till hans död). När du vill använda historiska bildkällor som en grund för att skapa en dräkt är det viktigt att du är medveten om detta.

Alla bildkällor kan inte heller betraktas som trovärdiga, och vissa bilder är mer tydliga med frånvaron av realism då de återberättar scener ur olika sagor och myter. Bilden nedan till vänster med en kentaur och en hårig, naken kvinna får nog betraktas som rent sagobaserad, medan bilden till höger kan vara lite lurigare. Monstret ser ju ut som ett påhittat djur, men kvinnans klänning är öppen för debatt; är den vit, grå, blå? Ska man tolka hela bilden, i och med monstret, som mindre tillförlitlig och symbolisk, eller kan klänningen vara en trovärdig avbildning? Glorior används för att visa att personen ifråga är ett helgon, men den är också en indikator på att dräkten i sig inte behöver vara hämtad från samtiden, utan kan vara influerad av det konstnären ansåg vara heliga kläder, eller kläder som skulle påminna om en annan tidsepok.

centaur monster

Samtidigt är bildkonsten en av de viktigaste utgångspunkterna vi har för att göra oss en bild över historiens dräkter. Dåtidens konstnärer betraktades som ett hantverksskrå precis som andra hanverkare, och det fanns tydliga regler för hur konsten skulle se ut och tillverkas. Det gör att konstnärliga friheter och personliga tolkningar inte förekom på samma sätt som det gör idag, och stilen i olika perioder och geografiska områden är tydligt avgränsad.

Tyvärr innebär det också att tidens ideal och uttryck dominerar över realismen och vi kan sakna saker såsom sömnadstekniska avbildningar och detaljer. Om du jämför en bild från slutet av 1100talet (från Hunterian psalter, till vänster) med en från sent 1400tal (del av St Columba Altarpiece av Rogier van der Weyden) så kommer du upptäcka stora skillnader. Den högra bilden ger återskaparen mer information angående hur kläderna är konstruerade, i vilket material, och hur de ska sitta. Men det är viktigt att komma ihåg att de inte är fotografier- personerna som porträtteras är mest troligt avmålade/skissade och sedan satta i ett sammanhang, tillsammans eller var för sig. Det kristna motivet är också fortfarande i fokus, men modet ges en detaljerad överblick.

hunterian psalter1455weyden

Det finns också målningar från senare medeltid som porträtterar enskilda människor eller familjer utan ett kristet tema, rena självporträtt alltså. Dessa bilder är nog det närmaste en sann avbildning vi kan komma, och då de är detaljerade är de fantastiska att ha som grund för en återskapad dräkt. Om man vill återskapa högre klasser, förstås! Målningen av makarna Arnolfinis bröllop (Arnolfini marriage av Jan van Eyck) är ett exempel på ett sådant porträtt, en extremt känd målning från 1434 där en rik köpman och hans hustru avbildats. Även om inte motivet är kristet i sig (det avbildar inte en scen från Bibeln) så är bilden full med kristen symbolik, och spegelramen föreställer små scener ur bibeln.

wedding

När du använder bildkällor i ditt skapande så finns det några frågor du kan ställa dig för att undvika tydliga fallgropar:

1. Finns den här dräkten/produkten på fler bilder, i andra sammanhang? (är den här snygga väskan som överräcks en symbol för någon händelse, eller återfinns den tex i bilder som beskriver en försäljare, eller finns den integrerad i andra dräkter från samma period?)

2. Kan det här föremålet/avbildningen ha en enbart symbolisk betydelse? (ex, glorior finns på många bilder men ingen återskapar dem till sin dräkt då de är rent symboliska. Pilgrimsväskor återfinns i samband med pilgrimer, de är alltså inte rent symboliska; de finns på riktigt, men tillhör en speciell sorts grupp i samhället.)

3. Är den här bilden verkligen historisk (tillverkades den under den period som avbildas), eller är den senare eller till och med modern? Om man inte är insatt i bildhistoria kan det vara svårt att avgöra från vilken period en bild kommer ifrån, och några tydliga exempel på det är romantikens målningar av vikingar samt de träsnitt på landsknechtar som i efterhand målats av någon (ond) entusiast som tyckte att de skulle ha mer färg. De finns ju utspridda överallt på internet. Om vi inte känner till avsändaren av bilden (ursprung och konstnär) är det svårt att veta om bilden är äkta. Var därför alltid källkritisk; googla bilden eller konstnären, läs på wikipedia eller i konstarkiv, och undersök hur andra refererar till bilden. Idag har många museum digitala databaser där du kan bläddra bland deras konstverk, komplett med information såsom konstnär och årtal. Använd gärna sådana tjänster om du vill få en säker datering av konst. Bloggar och pinterest är fina inspirationskällor, men lita inte på att andra ska göra efterforskningen åt dig, de kanske var ute efter att göra en dräkt till en alv…

4. Passar de här kläderna/dräkten in på det jag valt att återskapa? Att bilden målades under ungefär samma tid är ett kriterium, men modet växlade inte bara över tid utan också över geografiska områden och samhällsskikt. Vill du återskapa en dräkt som ligger så när som möjligt till de medeltida förlagorna behöver du alltså titta inte bara efter årtal, utan också områden och vilket samhällsskikt bäraren tillhör. Även den avbildade personens civilstatus och arbete syns på klädesdräkten, många yrken hade symboler/symboliska attribut som syns i dräkten, och en ogift kvinna klär sig annorlunda än en gift.

5. Om du använder flera källor; passar de ihop med varandra? Den här frågan passar ihop med nr 4, men jag vill uppmärksamma den speciellt. Att hitta referensmaterial från flera källor ger dig en stabil och seriös grund att stå på, förutsatt att källorna passar ihop med varandra. 5 olika bilder på kvinnor som följer med landsknechtsarmén kan ge dig en överblick över vilka plagg som var vanligast och hur de hör ihop, men 5 tyska kvinnor från 1510 kan se helt olika ut. Blanda inte plagg med varandra utan att ha funderat över om de “passar ihop”, speciellt under hög och senmedeltid finns det tydliga modeinfluenser som svänger snabbt, och där enskilda plagg och huvudbonader kombineras på bestämda sätt och av vissa samhällsskikt, för att bilda en enhetlig dräkt. Vissa plagg går bra att blanda, och ju tidigare medeltid desto bredare spann har du att göra detta på (ex samma särk och huvudduk till både 1100, 1200 och tidigt 1300tal) men de passar inte alls in till den sena 1400talsdräkten.

Så, för att sammanfatta i punkter:

  • stämmer tid, geografiskt område och samhällsklass?
  • är bildkällan trovärdig/finns det fler liknande?
  • stämmer bilderna och den information som finns in på den dräkt jag tänkt skapa?

Nu när du kan så mycket om källkritik och medeltida bilder blir ytterligare ett steg i rätt riktning att själv titta på bilder (och spara dem som du gillar) tillsammans med källhänvisningar.

Några bildkällor att börja titta i: (läs även “boktips” som är en serie blogginlägg)

1000tal

Bayeuxtapeten (andra halvan av 1000talet, Frankrike) broderad bonad som skildrar 1066, normandernas erövring av England.

1200tal

Maciejowskibibeln (Frankrike)

1300tal

Breviary of Chertsey Abbey (England) 1300-1325

Codex Manesse i pdf (Tyskland) ca 1300-1340

Lutrell Psalter (England) ca 1300-1350

Egerton Psalter (England) 1325-1350

1500tal

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:16th-century_German_painters  för inspiration från målare.

Author: Linda at Handcrafted History

I am Linda, running the blog and business Handcrafted History and living in the middle of Sweden

What are Your thoughts? I would love to hear from You!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.