HANDCRAFTED HISTORY


3 Comments

Tutorial; the bathing dress

Some time ago I made a medieval bathing dress in unbleached linen, and I wanted to share it with you. It is a simple project, perfect for an evening or if you want to practice hand sewing.
20180713_163324There are plenty of bathing dresses in paintings from late 14th to 15th century in Europe, they can also be seen in different cuts and models, and some are clearly supportive shifts that you could wear under your medieval clothing. Mine is very simple but with an intake under the bust to allow some support, but still being easy to get in and out from. No lacing is acquired.

Left; Bohemian, Codices vindobonenses 2759-2764 in the Osterreichischen Nationalbibliothek, in Vienna, Austria. Right: The Bathhouse Attendant, Bible of Wenceslaus IV. 1389.

Chemise ladie's undergarment, 14th century, A History of Costume; Kohler.

This find is from A History of Costume, Kohler and is dated 14th century and described as a lady’s chemise or undergarment, the photo is old but you get the general idea.

Most of the pictures I have found seems to be dated to late 14th to early 15th century, there are lots on the internet and I have a Pinterest folder on Medieval underwear Medieval underwear so I won’t go into more historical sources today.

The cutting out; prewash your linen, fold in double in the length you would like, and then cut the A shape. I used the leftover fabric for gores in the sides (and at center front + back if you like, it is optional) but this of course depends on your measures.

The first pictures shows the general cut, the second the additional front and pack gores, the third the intake under the bust that give me the support. Do not take in too much, because then you wont be able to get in and out of the dress.

20180818_103244

About measures: The length of the dress measures from armpit to hem. The width is your measure around your bust divided in two (for front and back) add seam allowance but nothing more. Start the gores at your natural waist (if you are unsure, rather place them higher than lower) and pin the intake under your bust while wearing the dress with gores and side seams sewn/basted. Add shoulder straps last, mine is just double folded linen cloth, whip stitched together and then fastened at the same position as I would have worn bra straps.

If you sew your dress by hand, you can use vaxed linen thread and running stitches, and then fold the seam allowance to one side and whip stitch it in place. This gives you a sturdy seam that is also quick to make. Hem the dress with running stitches or whip stitches, after your choise.

Making the dress in unbleached linen made it opaque even when it was wet, good for modesty. In pictures the dress seems to be white, maybe visible nipples was a thing, or you would have to pick a very dense fabric. In some pictures it is very clear that the fabric is transparent, but I chose the more sturdy and practical look.

The result? All considered, I am satisfied with the cut, sewing and look of the dress. It is also easy to swim in. Historically, being out in public in a bathing dress was not a thing, they can be seen on bathhouse attendants or in rare cases during the dressing/undressing at home or during dirty labor. Wearing it to the beach was certainly not a thing, but I liked to have a more historical dress instead of wearing a modern bikini when going for a swim at events.


Leave a comment

Källkritik/learn more

This is an article in Swedish about using medieval art as a source for your outfit, and the knowledge (and traps) you can meet in art and paintings. For example, the most common art from the medieval era has biblical motives, which are full of symbolic meanings and characters from history. Even the clothes are unreliable, since some artist wanted the clothes to communicate a lost era, while others preferred to paint the contemporary fashion details. This means you will have to collect and interpret different medieval sources in order to know what kind of clothes the medieval person wore. In the end, you will find some interesting links to continue to learn about the medieval outfit. To learn more, translate the article, or book me for a lecture about the subject!

Om bildkällor och källkritik

De allra flesta bevarade bilder och manuskript från medeltiden är religiösa och visar scener ur bibliska berättelser. När samtiden inte avbildar sig själv, utan en dåtid som man inte noga dokumenterat, finns det alltid en risk att bilderna varken troget avbildar samtiden, eller den dåtid man avser (i det här fallet oftast tiden kring Kristi födelse och framåt till hans död). När du vill använda historiska bildkällor som en grund för att skapa en dräkt är det viktigt att du är medveten om detta.

Alla bildkällor kan inte heller betraktas som trovärdiga, och vissa bilder är mer tydliga med frånvaron av realism då de återberättar scener ur olika sagor och myter. Bilden nedan till vänster med en kentaur och en hårig, naken kvinna får nog betraktas som rent sagobaserad, medan bilden till höger kan vara lite lurigare. Monstret ser ju ut som ett påhittat djur, men kvinnans klänning är öppen för debatt; är den vit, grå, blå? Ska man tolka hela bilden, i och med monstret, som mindre tillförlitlig och symbolisk, eller kan klänningen vara en trovärdig avbildning? Glorior används för att visa att personen ifråga är ett helgon, men den är också en indikator på att dräkten i sig inte behöver vara hämtad från samtiden, utan kan vara influerad av det konstnären ansåg vara heliga kläder, eller kläder som skulle påminna om en annan tidsepok.

centaur monster

Samtidigt är bildkonsten en av de viktigaste utgångspunkterna vi har för att göra oss en bild över historiens dräkter. Dåtidens konstnärer betraktades som ett hantverksskrå precis som andra hanverkare, och det fanns tydliga regler för hur konsten skulle se ut och tillverkas. Det gör att konstnärliga friheter och personliga tolkningar inte förekom på samma sätt som det gör idag, och stilen i olika perioder och geografiska områden är tydligt avgränsad.

Tyvärr innebär det också att tidens ideal och uttryck dominerar över realismen och vi kan sakna saker såsom sömnadstekniska avbildningar och detaljer. Om du jämför en bild från slutet av 1100talet (från Hunterian psalter, till vänster) med en från sent 1400tal (del av St Columba Altarpiece av Rogier van der Weyden) så kommer du upptäcka stora skillnader. Den högra bilden ger återskaparen mer information angående hur kläderna är konstruerade, i vilket material, och hur de ska sitta. Men det är viktigt att komma ihåg att de inte är fotografier- personerna som porträtteras är mest troligt avmålade/skissade och sedan satta i ett sammanhang, tillsammans eller var för sig. Det kristna motivet är också fortfarande i fokus, men modet ges en detaljerad överblick.

hunterian psalter1455weyden

Det finns också målningar från senare medeltid som porträtterar enskilda människor eller familjer utan ett kristet tema, rena självporträtt alltså. Dessa bilder är nog det närmaste en sann avbildning vi kan komma, och då de är detaljerade är de fantastiska att ha som grund för en återskapad dräkt. Om man vill återskapa högre klasser, förstås! Målningen av makarna Arnolfinis bröllop (Arnolfini marriage av Jan van Eyck) är ett exempel på ett sådant porträtt, en extremt känd målning från 1434 där en rik köpman och hans hustru avbildats. Även om inte motivet är kristet i sig (det avbildar inte en scen från Bibeln) så är bilden full med kristen symbolik, och spegelramen föreställer små scener ur bibeln.

wedding

 

När du använder bildkällor i ditt skapande så finns det några frågor du kan ställa dig för att undvika tydliga fallgropar:

1. Finns den här dräkten/produkten på fler bilder, i andra sammanhang? (är den här snygga väskan som överräcks en symbol för någon händelse, eller återfinns den tex i bilder som beskriver en försäljare, eller finns den integrerad i andra dräkter från samma period?)

2. Kan det här föremålet/avbildningen ha en enbart symbolisk betydelse? (ex, glorior finns på många bilder men ingen återskapar dem till sin dräkt då de är rent symboliska. Pilgrimsväskor återfinns i samband med pilgrimer, de är alltså inte rent symboliska; de finns på riktigt, men tillhör en speciell sorts grupp i samhället.)

3. Är den här bilden verkligen historisk (tillverkades den under den period som avbildas), eller är den senare eller till och med modern? Om man inte är insatt i bildhistoria kan det vara svårt att avgöra från vilken period en bild kommer ifrån, och några tydliga exempel på det är romantikens målningar av vikingar samt de träsnitt på landsknechtar som i efterhand målats av någon (ond) entusiast som tyckte att de skulle ha mer färg. De finns ju utspridda överallt på internet. Om vi inte känner till avsändaren av bilden (ursprung och konstnär) är det svårt att veta om bilden är äkta. Var därför alltid källkritisk; googla bilden eller konstnären, läs på wikipedia eller i konstarkiv, och undersök hur andra refererar till bilden. Idag har många museum digitala databaser där du kan bläddra bland deras konstverk, komplett med information såsom konstnär och årtal. Använd gärna sådana tjänster om du vill få en säker datering av konst. Bloggar och pinterest är fina inspirationskällor, men lita inte på att andra ska göra efterforskningen åt dig, de kanske var ute efter att göra en dräkt till en alv…

4. Passar de här kläderna/dräkten in på det jag valt att återskapa? Att bilden målades under ungefär samma tid är ett kriterium, men modet växlade inte bara över tid utan också över geografiska områden och samhällsskikt. Vill du återskapa en dräkt som ligger så när som möjligt till de medeltida förlagorna behöver du alltså titta inte bara efter årtal, utan också områden och vilket samhällsskikt bäraren tillhör. Även den avbildade personens civilstatus och arbete syns på klädesdräkten, många yrken hade symboler/symboliska attribut som syns i dräkten, och en ogift kvinna klär sig annorlunda än en gift.

5. Om du använder flera källor; passar de ihop med varandra? Den här frågan passar ihop med nr 4, men jag vill uppmärksamma den speciellt. Att hitta referensmaterial från flera källor ger dig en stabil och seriös grund att stå på, förutsatt att källorna passar ihop med varandra. 5 olika bilder på kvinnor som följer med landsknechtsarmén kan ge dig en överblick över vilka plagg som var vanligast och hur de hör ihop, men 5 tyska kvinnor från 1510 kan se helt olika ut. Blanda inte plagg med varandra utan att ha funderat över om de “passar ihop”, speciellt under hög och senmedeltid finns det tydliga modeinfluenser som svänger snabbt, och där enskilda plagg och huvudbonader kombineras på bestämda sätt och av vissa samhällsskikt, för att bilda en enhetlig dräkt. Vissa plagg går bra att blanda, och ju tidigare medeltid desto bredare spann har du att göra detta på (ex samma särk och huvudduk till både 1100, 1200 och tidigt 1300tal) men de passar inte alls in till den sena 1400talsdräkten.

Så, för att sammanfatta i punkter:

  • stämmer tid, geografiskt område och samhällsklass?
  • är bildkällan trovärdig/finns det fler liknande?
  • stämmer bilderna och den information som finns in på den dräkt jag tänkt skapa?

Nu när du kan så mycket om källkritik och medeltida bilder blir ytterligare ett steg i rätt riktning att själv titta på bilder (och spara dem som du gillar) tillsammans med källhänvisningar.

Några bildkällor att börja titta i: (läs även “boktips” som är en serie blogginlägg)

1000tal

Bayeuxtapeten (andra halvan av 1000talet, Frankrike) broderad bonad som skildrar 1066, normandernas erövring av England.

1200tal

Maciejowskibibeln (Frankrike)

1300tal

Breviary of Chertsey Abbey (England) 1300-1325

Codex Manesse i pdf (Tyskland) ca 1300-1340

Lutrell Psalter (England) ca 1300-1350

Egerton Psalter (England) 1325-1350

1500tal

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:16th-century_German_painters  för inspiration från målare.

 


Leave a comment

Going to Hamar in Norway

Me and my friend J traveled to Hamar in Norway this May to attend the medieval festival/market over a weekend, and here is a blog post about the event!

IMG_2744

It really was a beautiful site, with the large lake stretching around the market and camping area, inviting for a swim in the warm weather. This is the reenactment camp, very nicely done and with an area for shows, riding and the like in front of it.

IMG_2745

A short walk from the camp was the market, with lush green trees and an open space for market tents and performances.

20180608_202109

Here is my tent! In a cozy corner in the road, under a big tree. We arrived the day before the market started so the first evening we just put up the tent, made some preparations and went about greeting friends and taking in the area.

20180610_085145

Morning in the tent, hearing tree branches whispering in the wind and feeling the sun rise on the tent side.

IMG_2746

Crafthive was on the market, selling belts and nice bags, among other things.

IMG_2751

I also sold things from my shop, mainly historical accessories and jewelry, sewing materials and handcrafting items. It is fun to meet new people during markets, but more often than not I start talking with them and forget that I should sell my stuff… I really like holding workshops and lecturing more, but the shop is a nice way to be able to visit new places and travel more!

IMG_2761 (2)

When no customers needed help, I sat down with new and old friends, having a chat and sewing on my new dress. Here it is, worn for the first time! The neck opening is just basted, but it was fun to get a chance to try it on. 15th century (yes, it’s much of that century right now) with proper hair and veil for the period.

IMG_2739

I got a chance to visit this very interesting ruin, saved inside a glass room on the site.

IMG_2742

And a visit with the Madonna and Child, a wooden sculpture made between 1200 and 1300 in Norway according to the sign. (Yes, visiting only in my shift! It was sooo hot that day)
20180610_171817

I found Volundr on the market, and they sold the most lovely handcrafted jewelry based on different historical finds. When I laid my eyes on this 15th c necklace I promptly emptied my money-box over their table, and went back to my own tent much happier but also more broke…

20180610_214425

After the market on Sunday, the wind had turned and there was rain in the air. We hurried to take down the tents, pack the cars with all stuff and then went to see if others needed help. Elna from Historical fabrics is my new favourite seller of thin linen for veils (among other things) and she was packing away her tent and all the fabrics when we came by. Phew! Fabric sellers have the worst time packing, we helped with some rolls of fabric and tent gear but there was some advanced tetris before she was finished.

I really love going on historical adventures! On the road towards Hamar we traveled across the mountains, some of them with snow still left, and then over the border to Norway and some very nice views along the way. It was sunny and we had a picnic packed in the car. On the road home, I was traveling alone since J had to go by train back to Stockholm, I hadn’t any food left and the weather was cold and rainy. Then the adventure seemed a bit less fun. But as they say; it’s good to leave on a journey but it’s great to be back home!


2 Comments

From a Viking market

Gunnes gårds yearly autumn market is a really cozy place to be, and me and love traveled there to have a viking weekend together. There was a downpour when we arrived on Friday afternoon, but the rest of the weekend offered lovely weather and fun meetings. I hade a really busy time, and didn’t get as many photos as I would have liked, but maybe that is just a sign of having fun?

I brought my work with me, as usual, and we were hanging in our new market tent, meeting new friends and just having a good time. The tent is a market tent for all those viking markets (and for me when I travel alone) since the larger pavilion is medieval style, and also quite heavy to bring by myself. I am happy with the tent, though the large double bed we have is a bit big for it, but hey- it is hard to have it all!

During Saturday and Sunday I held two lectures about viking age clothing from a visitor’s perspective, hoping to lure more people into the interesting world of viking age… Love sat by the tent during that time, to try to help customers with questions. He is not by far as handcrafty or interested in clothing as I am (being more of a brewer/archer/gamer), but he sure looks the part in his outfit =)

Tried out a new hairstyle inspired from a find from pre viking age. It is a french braid from the top of the head going down, and then another regular braid with all the hair, twisted into a bun and pinned into place with the hair pin made of wood. Quite simple, doable without a mirror, but holds in place during the day. I like it, I will definitely try it out again!

I also got to try out my new apron dress. It is made in a very thin blue wool fabric, with a matching veil/thin shawl in the same fabric. Perfect for those warm market days during summer. Under I have a bleached linen shift. The jewels and beads I think you have seen before; it is all old and the glass beads are those I made myself. Here is also the hairstyle from the side, a bit worn since it was afternoon by the time we took the pictures

We also got the most awesome neighbours to hang out with! Two really talented spinners, one of them here with Susanna who runs Viking age clothing. I really recommend her patterns if you want to sew viking clothing for yourself, she is very knowing and talented in viking era clothing!

S, our neighbour, also had a very cool minimalistic camp, with just a small sleeping area, a cooking fire and some personal equipment.

20180902_113137.jpg

Now I am back home, and since this was the last market for the season, I am doing some after-season work; washing and mending clothing, taking care of camping equipment, packing everything down, writing lists and such. I am also doing a look over of the wardrobe and camp, and plan to sell of some things that has not been used during the season. Most things will be up shortly on facebook or my Etsy, so be sure to check in there every once in a while!